Úvod » Řešení » Hotové aplikace » Helpdesk a řízení úkolů

Helpdesk a řízení úkolů

Díky systému řízení úkolů dosahujete vyšší efektivity práce Vašich zaměstnanců. Rychle a snadno organizujete, delegujete, kontrolujete. Zadávání je možné i e-mailem.

Příklady použití

Řízení týmů, úkolování

modul funguje v modu týmové práce, kdy můžete přidělovat úkoly související se zakázkou či projektem

Helpdesk, podpora

modul funguje v modu helpdesku či podpory a je možné zapojit do procesu i operátory helpdesku

Výhody

 • Systém jako další člen týmu, který eviduje, úkoluje a připomíná
 • Úkoly celé firmy na jednom místě
 • Zlepšení procesu vyřizování úkolů - možnost jejich sledování a dohledu
 • Zlepšení informovanosti

Klíčové funkce

Zvyšení produktivity pracovníků
Upozornění na
e-mail
Snížení chybovosti při komunikaci
Větší spokojenost zákazníků
Zlepšení služeb zákazníkům

Klíčové funkce

 • Úkoly, jejich kategorizace filtrování
 • Operátor řídící frontu úkolů, více operátorů, více front úkolů
 • Požadavky do helpdesku lze libovolně členit a jednotlivé části helpdesku doplnit o specializované informace, odkazy do FAQ/WIKI/KB (na řešení známého problému)
 • Výkaz práce – timetracking – pracovníci evidují čas strávený na jednotlivých činnostech
 • Přílohy - Možnost nahrávání příloh k úkolům

Vlastnosti

 • Každý vidí seznam svých úkolů a případně provázanost se zakázkou
 • Upozornění na přidělený úkol emailem, připomenutí termínu
 • Komentáře k úkolům
 • Možnost svázání úkolu s konkrétní firmou z CRM

Tento systém slouží k úkolování v rámci firmy, týmů a obecně tam, kde již klasická komunikace a úkolování e-mailem naráží na svůj technologický strop.

Oproti emailu systém udržuje všechny informace pohromadě - konzistentně - na jednom místě, spojí je s informacemi z evidence zákazníků (CRM modulu), modulu řízení projektů a obchodních případů, eviduje náročnost a je schopen poskytovat výstupy pro fakturaci a interní výhodnocování výkonnosti. Zároveň umí veškeré informace zasílat všem zainteresovaným pracovníkům i do e-mailu.

Funkční proces aplikace (mod helpdesk)

 1. Systém počítá s organizační strukturou Firmy (či jednotlivé pobočky) - zaměstnanci, vedoucí, ...
 2. Kdokoliv má možnost vytvořit požadavek
 3. Každý založený požadavek se zařadí do výpisu požadavků a jejich stavů, který vidí také všichni kolegové
 4. Na základě vytvoření požavku je přidělen operátor požadavku, který vytvoří úkol a přidělí řešitele
 5. Vytvořený úkol je postoupen k samotnému řešení, je možné jej komentovat, postupovat, označit za hotové schválit jako ukončené. Jednotlivé typy eskalace je možné na míru upravit

FironBox

Zadávání úkolů e-mailem

Úkoly je možné vytvářet a zadávat e-mailem  na určenou e-mailovou adresu v systému. Úkol se po té automaticky nahraje včetně všech přoložených příloh a je schopen se sám přiřadit ke konkrétnímu zákazníkovi či konkrétní zakázce v systému.

Uživatel
E-mail
Úkol
Uživatel obdržel úkol
Uživatel napíše e-mail a vloží do něj jméno uživatele a datum splnění úkolu. Úkol se automaticky vytvoří a připíše do systému Firon.

Reference

Intranet lékáren

Klient: Lékárny Dr. Max

Pro největší síť lékáren v České republice jsme připravili intranetové řešení, které pomáhá...

Zobrazit detail
Máte zájem o Firon, nebo potřebujete poradit? Napište nám nebo +420 607 593 249

Working...